Skolebasket
2019

Lagspåmelding

JEG AKSEPTERER at arrangøren kan filme og intervjue de deltakende barna i den hensikt å evaluere arrangementet. Ved spesielle hensyn er det skolens ansvarlige sin plikt å informere turneringsledelsen i forbindelse med video og bilder. Filmopptak blir slettet etter bruk, og ingen filmopptak blir offentliggjort. Hvis arrangøren skal ta spesielle hensyn under opptakene, skal dette også gis uttrykk for i påmeldingsskjemaet.

Skolebasket

Samarbeidspartnere