Program

08.00 - 08.15  Oppmøte og registrering

08.15 - 08.30  Felles lek og oppvarming

08.30 - 11.00  Kamper

11.30 - 12.00  Lunsj

12.00 - 15.00  Kamper

15.00 - 15.15  Avslutning